226/65/14 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VÂP, TPHCM.

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HOÁ

Công tắc an toàn Schmersal

Giá bán: Liên hệ

Tập đoàn Schmersal phát triển và sản xuất khoảng 18.000 thiết bị đóng cắt và điều khiển khác nhau. Do đó, Tập đoàn Schmersal là một trong những nhà cung cấp Công tắc an toàn Schmersal lớn nhất trên thế giới.

Với chuyên môn trong ngành và các dịch vụ chuyên nghiệp, nó cũng cung cấp các giải pháp hệ thống để tự động hóa và đảm bảo an toàn cho máy móc và thiết bị. Hơn 1.900 nhân viên tại hơn 20 quốc gia làm việc mỗi ngày để gặp gỡ khách hàng nhằm đảm bảo các giải pháp công nghệ an toàn tiên phong.

Schmersal bao gồm: Cảm biến Schmersal việt nam, khoá liên động Schmersal, công tắc an toàn Schmersal, đại lý Schmersal việt nam, lưới ánh sáng an toàn Schmersal, rơ le an toàn Schmersal, bộ điều khiển Schmersal,… phục vụ ngành công nghiêp tự động hoá và công trình xây dựng.

ZQ215/ZQ315

Công tắc nhỏ cho các ứng dụng nặng

 
RDP40BL Schmersal
RDMWS Schmersal
RDMSW.B/EFM Schmersal
RDMSW Schmersal
RDMRT Schmersal
RDMGN Schmersal
RDMGB Schmersal
RDLGB Schmersal
RDLBL Schmersal
RDAN6 Schmersal
PHẢN HỒI RD 83 Schmersal
RASTSTIFT 521 VERE Schmersal
RASTSCHEIBE VERE Schmersal
RATENSTERN KPL. Schmersal
RASTENHEBEL KPL. Schmersal
PS-K250 Schmersal
PS-K240 Schmersal
PS-K230 Schmersal
PS-K210 Schmersal
PS-K200 Schmersal
PS-J303 Schmersal
PS-J301 Schmersal
PS-J300 Schmersal
PS316-T11A1-ST-H300 Schmersal
PS316-T11A1-H310 Schmersal
PS316-T03-S300 Schmersal
PS316-T03-S200 Schmersal
PS316-T03-K370 Schmersal
PS316-T02-S300 Schmersal
PS316-T02-S200 Schmersal
PS316-T02-R300 Schmersal
PS316-T02-N300 Schmersal
PS316-T02H-S300 Schmersal
PS316-T02H-S200 Schmersal
PS316-T02-H310 Schmersal
PS316-T02-H300 Schmersal
PS315-Z12-ST-H310 Schmersal
PS315-Z12-S300 Schmersal
PS315-Z12-S200 Schmersal
PS315-T11-K360 Schmersal
PS315-T11-J300 Schmersal
PS315-T11-H300 Schmersal
PS315-T03-S300 Schmersal
PS315-T03-S200 Schmersal
PS315-T03-H300 Schmersal
PS315-T02-S300 Schmersal
PS315-T02-S200 Schmersal
PS226-Z12-K240 Schmersal
PS226-Z12-K230 Schmersal
PS226-Z12-K210 Schmersal
PS226-Z12-K200 Schmersal
PS226-Z12-J200 Schmersal
PS226-Z12-H200 Schmersal
PS226-Z11-STR-K201 Schmersal
PS226-Z11-STL-K201 Schmersal
PS226-Z11-S200 Schmersal
PS226-Z11R-S200 Schmersal
PS226-Z11-R200 Schmersal
PS226-Z11-N200 Schmersal
PS226-Z11-K250 Schmersal
PS226-Z11-K240 Schmersal
PS226-Z11-K230 Schmersal
PS226-Z11-K210 Schmersal
PS226-Z11-K200 Schmersal
PS226-Z11-J200 Schmersal
PS226-Z11-H200 Schmersal
PS226-Z02-STL-K200 Schmersal
PS226-Z02-S200 Schmersal
PS226-Z02-R200 Schmersal
PS226-Z02-K230 Schmersal
PS226-T21-S200 Schmersal
PS216-Z12-R200 Schmersal
PS216-Z12-N200 Schmersal
PS216-Z12-K250 Schmersal
PS216-Z12-K240 Schmersal
PS216-Z12-K230 Schmersal
PS216-Z12-K210 Schmersal
PS216-Z12-K200 Schmersal
PS216-Z12-J200 Schmersal
PS216-Z12-H200 Schmersal
PS216-Z11-ST-R200 Schmersal
PS216-Z11-S200 Schmersal
PS216-Z11R-S200 Schmersal
PS216-Z11R-R200 Schmersal
PS216-Z11R-M16-K250-U6 Schmersal
PS216-Z11R-M16-K250-2973 Schmersal
PS216-Z11R-K250 Schmersal
PS216-Z11-M16-R200 Schmersal
PS216-Z11-M16-K250 Schmersal
PS216-Z11-M16-K240 Schmersal
PS216-Z11-M16-K210 Schmersal
PS216-Z11-M16-J200 Schmersal
PS216-Z11-K250-U2 Schmersal
PS216-Z11-K250 Schmersal
PS216-Z11-K240 Schmersal
PS216-Z11A1-K240 Schmersal
PS216-Z11A1-K210 Schmersal
PS216-Z11A1-H200 Schmersal
PS216-Z02-ST-K200 Schmersal
PS216-Z02-S200 Schmersal
PS216-Z02R-ST-K240 Schmersal
PS216-Z02R-S200 Schmersal
PS216-Z02R-R200 Schmersal
PS216-Z02R-K210 Schmersal
PS216-Z02-R200 Schmersal
PS216-Z02-M16-R201 Schmersal
PS216-Z02-M16-R200 Schmersal
PS216-Z02-M16-K250 Schmersal
PS216-Z02-M16-K230 Schmersal
PS216-Z02-M16-J200 Schmersal
PS216-Z02-K230 Schmersal
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M Schmersal
NKF3-10/10/10Z-B-2M Schmersal
NKF2-1PW/1PWZ-B-2M Schmersal
NKF2-10/10Z-B-2M Schmersal
NKF1-10Z-B-2M Schmersal
NIET 355 D=3X0,25 X L=5,2 Schmersal
NHSNH63/O.VA-PL. Schmersal
BDF200-NH-11-LTBL-LTRD-LTGN Schmersal
BDF200-NH-11-LMRD-LTYE-LTGN Schmersal
BDF200-NH-11-LMRD-LTWH-LTBU Schmersal
BDF200-NH-11-LMRD-LTWH504D-LTGN302D Schmersal
BDF200-NH-11-LMRD-LMGN-LTWH Schmersal
BDF200-NH-11-LMRD-B-LTGN302D Schmersal
BDF200-NH-11-LMGN-SWT20-B Schmersal
BDF200-NH-11-DTYE-DTGN-DTBK Schmersal
AZM300B-ST-AS-A Schmersal
AZM300B-ST-AS Schmersal
AZM300B-ST-1P2P-T Schmersal
AZM300B-ST-1P2P-N Schmersal
AZM300B-ST-1P2P-A-T Schmersal
AZM300B-ST-1P2P-A Schmersal
AZM300B-ST-1P2P Schmersal
AZM300B-I2-ST-SD2P-T Schmersal
AZM190-B3/1x7,5 Schmersal
AZM190-B3/1x15 Schmersal
AZM190-B1 Schmersal
AZM190-11/11RKT-MPV-24VDC Schmersal
AZM190-11/11RKN-24VDC Schmersal
AZM190-11/11RKE1-MPV-24VDC Schmersal
AZM190-11/11RKAE0-24VDC Schmersal
AZM190-11/11RK-24VDC Schmersal
AZM190-11/10RKN-24VDC Schmersal
AZM190-11/10RKA-24VDC Schmersal
AZM190-11/10RKA-230VAC Schmersal
AZM190-11/10RK-24VDC Schmersal
AZM190-11/10RK-230VAC Schmersal
AZM190-11/02RKT-MPVD-24VDC Schmersal
AZM190-11/02RKT-MPV-24VDC Schmersal
AZM190-11/02RKE1-MPVD-24VDC-3023-1 Schmersal
AZM 415-02/02ZPK-9740 24VAC/DC Schmersal
AZM 415-02/02ZPK-9740 230VAC Schmersal
AZM 415-02/02ZPK-9740 110VAC Schmersal
AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC Schmersal
AZM 415-02/02ZPK 230VAC Schmersal
AZM 415-02/02ZPK 110VAC Schmersal
AZM 200ST-T-AS P Schmersal
AZM 200ST-T-AS AP Schmersal
AZM 170ST-12/02ZK-2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/11ZRKA 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/11ZRK-2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/11ZK-2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/02ZRK-2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/02ZRK-1637/2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/02ZKA 24VAC/DC Schmersal
AZM 170SK-11/02ZRKA 24VAC/DC Schmersa

TK 015-11X-524/892 Schmersal
Z4VH 336-11Z-U90 Schmersal
Phụ tùng HEBEL 7H KPL. 335/336-RMS-1182-ERSATZT. Schmersal Schmersal
Phụ tùng HEBEL H KPL. 330/S0 AUSF. Y Schmersal Schmersal
SHGV-Z/EKM113 Schmersal
AZ 17-11ZI-ST B5 Schmersal
AZM 161ST-11/12RKA-024 Schmersal
Schmersal Z3K 235-11Z-M20
Z4V 336-11Z-1593-5 Schmersal
EX-MAF 330-11Y-3D Schmersal
AZM 200SK-T-1P2PW-2568 Schmersal
VMDR40GR/NGƯỜI Schmersal
VLP110 Schmersal
VL102 Schmersal
VL10 Schmersal
VL022 Schmersal
VL02 Schmersal
VL Schmersal
VIE-SS4P-M12-SG-7,5M-GN-2-XD-1 Schmersal
VIE-SS4P-M12-SG-5M-GN-2-XD-1 Schmersal
TV7H 335-01/01Z Schmersal
TV7H 256-20Z-2138 Schmersal
TV7H 256-11Z-M20 Schmersal
TV7H 256-11Z-2138 Schmersal
TV7H 256-02Z-2138 Schmersal
TV7H 255-02Z-2138 Schmersal
TV7H 236-20Z-2138-2/1894 Schmersal
TV7H 236-20Z-2138 Schmersal
TV7H 236-20Z-1894/2138-5 Schmersal
TV10H 017-22Y Schmersal
TV10H 015-11Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 017-22Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 017-22E EINSATZ Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 016-30Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 016-21Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 016-12Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 016-03Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 015-20E EINSATZ Schmersal
SLC240COM-ER-0490-35 Schmersal
SLC240COM-ER-0490-30 Schmersal
SLC240COM-ER-0410-14 Schmersal
SLC240COM-ER-0330-35 Schmersal
SLC240COM-ER-0330-30 Schmersal
SLC240COM-ER-0330-14 Schmersal
Sơ đồ DPN70RT
DPN55WS/24 Schmersal
Schmersal DPN55WS
Schmersal DPN55SW
DPN55RT/24 Schmersal
Schmersal DPN55RT
DPN55GN/24 Schmersal
Schmersal DPN55GN
Schmersal DPN55GB
TUELLE STARR -18 O.LED VEREDELT Schmersal
TUELLE D=3,4 Schmersal
TUELLE D=14,9 Schmersal
TUELLE BNS X=4,6 Y=5,2 Z=4,6 LEBENSMIT. Schmersal
TUELLE BNS 30 MS MIT LED ROHTEIL Schmersal
TUELLE Schmersal
TSP 171-11/11X-749 Schmersal
TSP 171-11/11X Schmersal
SVM1/99-6/149/E Schmersal
SVM1/99-10/149/E Schmersal
SVM1/99-10/149/A Schmersal
SVM1/98-10/148/E Schmersal
SVM1/97-6/147/A Schmersal
SVM1/97-10/147/E Schmersal
SVM1/96-6/146/E Schmersal
SVM1/96-10/146/E Schmersal
SVM1/95-6/145/E Schmersal
SMS 4-788-825-0193 Schmersal
Tin nhắn 4-785-930-0174 Schmersal
Tin nhắn 4-785-930-0172 Schmersal
SMS 4-785-930-0107 Schmersal
SMS 4-760-825-0137 Schmersal
SMS 4-750-950 Schmersal
SMS 4-750-900 Schmersal
SMS 4-750-850 Schmersal
SMS 4-750-800 Schmersal
SLC240COM-ER-0490-14 Schmersal
SLC240COM-ER-0410-35 Schmersal
SLC240COM-ER-0410-30 Schmersal
SLC 420-E/R1610-30-RFB Schmersal
SLC 420-E/R1530-50-RFB Schmersal
Schmersal SLC 420-E/R1530-30-RFBM
SLC 420-E/R1530-30-RFBH Schmersal
Schmersal SLC 420-E/R1530-30-RFB
Schmersal SLC 420-E/R1450-50-RFB
SLC 420-E/R1450-30-RFBH-1003 Schmersal
SLC 420-E/R1450-30-RFBH Schmersal
Schmersal SLC 420-E/R1450-30-RFB
SHGV/ESS21S2/59/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/58/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/57/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/56/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/55/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/54/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/53/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/52/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/51/103 Schmersal
SMS 4-300-1000 Schmersal
Tin nhắn 4-290-850 Schmersal
Tin nhắn 4-285-850 Schmersal
Tin nhắn 4-285-510 Schmersal
SMS 4-280-900-0279 Schmersal
SMS 4-250-955 Schmersal
SMS 4-250-900 Schmersal
SMS 4-250-800 Schmersal
CUỘN 17,2X4X5,2 K .R336 Schmersal
CUỘN 17,2X4X5,1 MS Schmersal
CUỘN 16X4,1X5,6 MS SPEZ 1807 Schmersal
CUỘN 15X4,1X5,6 GETEMPERT Schmersal
CUỘN 14X4,1X5,8 K Schmersal
CUỘN 14X3,1X5,8 Schmersal
CUỘN 12X3,1X5,8 K K235 Schmersal
CUỘN 12X3,1X4 VEREDELT Schmersal
CUỘN 12X3,1X3,9 NIROSTA Schmersal
CUỘN 12X3,1X3,9 K R235 Schmersal
ROLLBALG Schmersal
ROHRNIET NIRO A 3X0,5X11,5 Schmersal
ROHRNIET A6X0,3X16,5 CU ZN 33 F 37 Schmersal
RMW Schmersal
RMLHWS.B/ELM Schmersal
RMLHWS Schmersal
RMLHRT Schmersal
RMLHGN Schmersal
RMLHGB Schmersal
RMLHBL Schmersal
RMLFWS Schmersal
RMLFRT Schmersal
RMLFGN Schmersal
RMLFGB Schmersal
RMEFRT Schmersal
RMEFGN Schmersal
RMEFGB Schmersal
RMEFBL Schmersal
RM40S-C Schmersal
RM40S-1C Schmersal
RM40 Schmersal
Schmersal RLM-U2
RLDEWS24 Schmersal
RL Schmersal
RK-T-42-2ST8-2 Schmersal
RK-T-42-2ST8-1 Schmersal
RK-T-41-1ST8-2 Schmersal
RK-T-41-1ST8-1 Schmersal
RK-T-22-2ST8-2 Schmersal
RK-T-22-2ST8-1 Schmersal
Schmersal RF-AZM200-T
Schmersal RF-AZM200-N
RF-AZ/AZM200-B30-P30-G1G1 Schmersal
Schmersal RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
RF-454-DN Schmersal
RF10.1 Schmersal
RF10 Schmersal
RF03.1 Schmersal
REEDK PI 2,11 DO 1,49 KSK1C90UBV17235MED Schmersal
REEDK PI 1,95 DO 1,35 KSK1C90UBV16399MED Schmersal
GIẢM GIÁ M16X1,5-PG11MS M16PG11/OM JAC Schmersal
RDTWS/V Schmersal
RDTWS/R Schmersal
RDTWS/912 Schmersal
RDTWS/514 Schmersal
RDTWS/513 Schmersal
RDTWS/508 Schmersal
RDTWS/507 Schmersal
RDTWS/302 Schmersal
RDTWS/301 Schmersal
RDTWS/202 Schmersal
RDTWS/201 Schmersal
RDTWS/101 Schmersal
RDTWS

Dòng Công tắc an toàn Schmersal tiết kiệm không gian mới của Schmersal phù hợp cho các ứng dụng trong không gian lắp đặt chật hẹp. Kích thước của các công tắc nhỏ gọn này dựa trên

tiêu chuẩn dành cho công tắc vị trí – EN 50047 và EN 50041. Công tắc dây kéo nhỏ cũng có vỏ kim loại chắc chắn, dải nhiệt độ rộng và cấp bảo vệ cao IP67, khiến chúng phù hợp để sử dụng ngoài trời và sử dụng trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như trong ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp nặng và chế biến nguyên liệu.

Công tắc dây kéo TQ215/TQ315 có thể được sử dụng làm bộ truyền tín hiệu cho các ứng dụng như khởi động máy móc và nhà máy. Lệnh chuyển đổi có thể được kích hoạt tại bất kỳ điểm nào dọc theo dây, với chiều dài dây lên tới 25 m.

đại lý Schmersal việt nam.

Giống như các công tắc vị trí của Schmersal, sê-ri này cũng được thiết kế theo kiểu mô-đun và tất cả các công tắc dây kéo có thể được cấu hình riêng và được trang bị tối đa ba tiếp điểm chuyển mạch, nhiều tùy chọn kết nối cũng như chỉ báo trạng thái LED. Tính năng thứ hai cho phép người dùng nhanh chóng xem thiết bị nào đã được kích hoạt và giảm thời gian tìm kiếm điểm dừng khẩn cấp được kích hoạt thường kéo dài, từ đó giảm hoặc thậm chí ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động không cần thiết.

Công tắc an toàn Schmersal với chức năng dừng khẩn cấp cũng có sẵn trong cùng một thiết kế nhỏ gọn. Công tắc dừng khẩn cấp dạng dây kéo ZQ215/ZQ315 có chức năng mở khóa, chức năng này phải được đặt lại chủ động trước lần khởi động tiếp theo. Ưu điểm của công tắc dây kéo

trên các nút ấn dừng khẩn cấp trên đầu nấm là chức năng dừng khẩn cấp có thể được kích hoạt ở bất kỳ đâu dọc theo dây. Với chiều dài dây lên đến 25 m có sẵn trên công tắc dừng khẩn cấp dây kéo ZQ215/ZQ315, chúng có khả năng bảo vệ an toàn ngay cả những khu vực nguy hiểm rộng lớn.

Để biết thêm thông tin về Cảm biến Schmersal việt nam, khoá liên động Schmersal, công tắc an toàn Schmersal, đại lý Schmersal việt nam, lưới an toàn Schmersal, rơ le an toàn Schmersal, bộ điều khiển Schmersal,… Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và giá tốt nhất.

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT HƯNG ANH PHÁT

Địa Chỉ: 226/65/14 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM.

Phone: 0984.20.02.94 ( Mr.Anh)

Mail: mailto:info@hunganhphatvn.com

Skype: Thai anh.HAP

Website: Hunganhphatvn.com

sản phẩm liên quan

0984.20.02.94

0984.20.02.94