226/65/14 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VÂP, TPHCM.

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HOÁ

Bộ khuếch đại KROHNE INOR

Giá bán: Liên hệ

KROHNE Inor giới thiệu một cách hoàn toàn mới để cấu hình và giám sát các bộ chuyển đổi tín hiệu hoàn toàn không cần điện áp nguồn và cáp. Kết nối với bộ chuyển đổi tín hiệu bằng điện thoại thông minh/máy tính bảng qua NFC ®  hoặc Bluetooth ®  và cấu hình thông qua ứng dụng: INOR Connect. Nhờ giao tiếp không dây, bộ chuyển đổi tín hiệu không cần phải loại bỏ khỏi quy trình.

IsoPAQ-40P

Bộ khuếch đại KROHNE INOR hiệu suất cao cho tín hiệu mA/V đơn cực với lựa chọn dải hiệu chuẩn.

KROHNE INOR bao gồm : Cảm biến nhiệt độ KROHNE INOR việt nam, cảm biến KROHNE INOR việt nam, đại lý KROHNE INOR việt nam, bộ khuếch đại KROHNE INOR, cảm biến đa điểm KROHNE INOR việt nam, bộ chuyển đổi tín hiệu KROHNE INOR, KROHNE INOR temperature sensor, KROHNE INOR amplifier, KROHNE INOR transmitters, KROHNE INOR converters,…phục vụ ngành công nghiệp tự động hóa và xây dựng, công nghiệp nặng, nhẹ và các ứng dụng khác.

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 4 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-41P

IsoPAQ-41P

Bộ khuếch đại KROHNE INOR vi sai hiệu suất cao cho tín hiệu mA/V đơn cực phạm vi cố định

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 4 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-51P

IsoPAQ-51P

Bộ khuếch đại cách ly hiệu suất cao cho tín hiệu mA đơn cực với phạm vi cố định và điều chỉnh khoảng không/nhịp

đại lý KROHNE INOR việt nam.

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 4 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-60P

IsoPAQ-60P

Bộ khuếch đại bộ chia hiệu suất cao cho tín hiệu mA/V lưỡng cực và đơn cực với lựa chọn phạm vi mở rộng và điều chỉnh khoảng không/nhịp

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 4 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 1000 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-80S

IsoPAQ-80S

Bộ khuếch đại KROHNE INOR chia hiệu suất cao cho điện áp song song lưỡng cực và đơn cực với lựa chọn phạm vi mở rộng và điều chỉnh khoảng không/nhịp

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 4 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 1000 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-110L

IsoPAQ-110L

Bộ cách ly cấp nguồn theo vòng lặp 1 và 2 kênh cho tín hiệu 0(4)-20 mA

Loại: Bị động

Số kênh: 1 & 2 kênh

Mức cách điện: 2,5 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,15% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-110R

IsoPAQ-110R

đại lý KROHNE INOR việt nam,

Bộ lặp để cấp nguồn và cách ly bộ chuyển đổi 2 dây

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 2,5 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-131P

IsoPAQ-131P

Bộ khuếch đại KROHNE INOR cách ly cho tín hiệu mA/V đơn cực với dải cố định

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 2,5 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,2% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-161P

IsoPAQ-161P

Bộ khuếch đại cách ly cho tín hiệu mA/V lưỡng cực và đơn cực với dải cố định

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 2,5 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,2% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

 

 

Chất cách điện IsoPAQ-11L

IsoPAQ-11L

Bộ cách ly cấp nguồn theo vòng lặp 1 kênh để tách các tín hiệu 0(4)-20 mA

Loại: Bị động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 1,5 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Chất cách điện IsoPAQ-12L

IsoPAQ-12L

Bộ cách ly cấp nguồn vòng lặp 2 kênh để tách tín hiệu 0(4)-20 mA

Loại: Bị động

Số kênh: 2 kênh

Mức cách điện: 1,5 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Chất cách điện IsoPAQ-21L

IsoPAQ-21L

Bộ cách ly 1 kênh cấp nguồn theo vòng lặp cho các tín hiệu 0(4)-20 mA với khả năng cách ly và bảo vệ cao

đại lý KROHNE INOR việt nam.

Loại: Bị động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 4 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-22L

IsoPAQ-22L

Bộ cách ly cấp nguồn theo vòng lặp 2 kênh cho các tín hiệu 0(4)-20 mA với khả năng cách ly và bảo vệ cao

Loại: Bị động

Số kênh: 2 kênh

Mức cách điện: 4 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-30P

IsoPAQ-30P

Bộ khuếch đại cách ly cho tín hiệu mA/V đơn cực với lựa chọn dải hiệu chuẩn

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Mức cách điện: 2,5 kV, 50 Hz

Độ chính xác điển hình: 0,3% FS

Điện áp rơi: <2.0V

Chất cách điện IsoPAQ-611

IsoPAQ-611

Bộ cách ly cấp nguồn theo vòng lặp 1 kênh để tách các tín hiệu 0(4)-20 mA

Loại: Bị động

Số kênh: 1 kênh

Cấp cách điện: 3 kV

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-612

IsoPAQ-612

Bộ cách ly cấp nguồn vòng lặp 2 kênh để tách tín hiệu 0(4)-20 mA

Loại: Bị động

Số kênh: 2 kênh

Cấp cách điện: 3 kV

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-632

IsoPAQ-632

Bộ khuếch đại bộ chia với đầu ra kép cho tín hiệu mA và V

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 2 kênh

Cấp cách điện: 3 kV

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-641

IsoPAQ-641

Bộ khuếch đại chia định sẵn cao cho tín hiệu mA và V với lựa chọn phạm vi được hiệu chỉnh

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Cấp cách điện: 3 kV

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện Isopaq-661

IsoPAQ-661

Bộ khuếch đại tách cho tín hiệu mA và V lưỡng cực và đơn cực với lựa chọn phạm vi được hiệu chỉnh

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Cấp cách điện: 3 kV

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC

Chất cách điện IsoPAQ-610

IsoPAQ-610

Bộ lặp để cấp và cách ly bộ chuyển đổi 2, 3, 4 dây với giao tiếp HART

Loại: Đang hoạt động

Số kênh: 1 kênh

Cấp cách điện: 3 kV

Độ chính xác điển hình: 0,1% FS

Điện áp làm việc: 600 VAC/DC.

Để biết thêm thông tin về Cảm biến nhiệt độ KROHNE INOR việt nam, cảm biến KROHNE INOR việt nam, đại lý KROHNE INOR việt nam, bộ khuếch đại KROHNE INOR, cảm biến đa điểm KROHNE INOR việt nam, bộ chuyển đổi tín hiệu KROHNE INOR, KROHNE INOR temperature sensor, KROHNE INOR amplifier, KROHNE INOR transmitters, KROHNE INOR converters, Cảm biến nhiệt độ KROHNE INOR, Bộ chuyển đổi tín hiệu KROHNE INOR việt nam, bộ khuếch đại KROHNE INOR việt nam,…Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và giá tốt nhất.

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT HƯNG ANH PHÁT

Địa Chỉ: 226/65/14 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM.

Phone: 0984.20.02.94 ( Mr.Anh)

Mail: mailto:info@hunganhphatvn.com

Skype: Thai anh.HAP            

Website: Hunganhphatvn.com

 

 

sản phẩm liên quan