226/65/14 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VÂP, TPHCM.

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HOÁ

Rơ le an toàn Pilz

Giá bán: Liên hệ

Năm 1987, Pilz được cấp bằng sáng chế cho rơle dừng khẩn cấp đầu tiên để bảo vệ con người và máy móc. Đó là một cột mốc quan trọng trong công nghệ an toàn. Rơle an toàn PNOZ nhanh chóng trở thành loại rơle an toàn được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Thương hiệu PNOZ hiện đồng nghĩa với rơle an toàn. PNOZ.

Rơ le an toàn Pilz PNOZ giám sát các chức năng an toàn như dừng khẩn cấp, cổng an toàn, rào cản ánh sáng, rèm chắn sáng, điều khiển bằng hai tay, tốc độ, trạng thái dừng và nhiều chức năng khác bên cạnh đó. Mỗi ngày, rơle an toàn PNOZ chứng tỏ bản thân trong hàng triệu ứng dụng trên toàn thế giới.

Pilz bao gồm: Cảm biến an toàn Pilz, bộ điều khiển Pilz việt nam, đại lý Pilz việt nam, Công tắc an toàn Pilz,…phục vụ ngành công nghiệp tự động hoá và xây dựng.

Mục đích của Rơ le an toàn Pilz là giữ rủi ro cho con người và máy móc ở mức thấp nhất có thể. Để đảm bảo sự bảo vệ này, trong nhiều thập kỷ, Pilz đã phát triển các rơle an toàn cải tiến đã chứng minh giá trị của chúng trên thị trường hàng triệu lần.

đại lý Pilz việt nam.

PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c Pilz
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t Pilz
Pilz PNOZ X13 STINIS
PSEN cs5.1 M12/8 1 công tắc Pilz
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c Pilz
PILZDRUCKTASTER (WZ) 3SB 3000-1GA11 40MM Schmersal
PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch Công tắc an toàn từ tính Pilz
Thiết Bị Truyền Động PSEN 1.1-10/1 Pilz
PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so Pilz Công tắc an toàn
PSEN cs4.1a 1 công tắc Pilz Công tắc an toàn
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1 bộ Công tắc an toàn Pilz
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c Công tắc an toàn Pilz
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz Rơle an toàn
Công tắc PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 Công tắc an toàn Pilz
Thiết bị truyền động PSEN 1.1-20/1 Thiết bị truyền động Pilz
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz Rơle an toàn
PNOZ s3 24VDC 2 n/o Pilz Rơle an toàn
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c Pilz Khối tiếp điểm
PNOZ 8 24VDC 3n/o 1n/c 2so Pilz Công tắc an toàn
PZE X4 24VDC 4n/o Pilz Rơle an toàn
PNOZ m ES Profinet Pilz
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o nối tầng Pilz Rơle an toàn
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch Pilz Công tắc an toàn
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o mô-đun mở rộng tiếp điểm Pilz
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c mở rộng Mô-đun mở rộng tiếp điểm Pilz
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1 bộ Công tắc an toàn Pilz
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Pilz Công tắc an toàn
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Pilz Công tắc an toàn
PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Pilz Công tắc an toàn
PNOZ m2p ETH Pilz
Công tắc dây Pilz PSEN rs1.0-175
Rèm đèn an toàn Pilz PSEN op4B-3-080/1
PNOZ e1.1p 24VDC 2so Pilz Công tắc an toàn
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t Pilz Công tắc an toàn
Rơle Pilz PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
PNOZ mc1p Pilz
PNOZ X8P 230VAC 3n/o 2n/c 2so Công tắc an toàn Pilz
PIT es Set10u-5c PCB Pilz
S3UM 24VDC UM 230VAC Pilz
Công tắc PSEN ml b 1.1 Công tắc cửa Pilz
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 Pilz
Công tắc cửa Pilz PSEN sl-0.5p 1.1 1
PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c Pilz
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch Pilz Công tắc an toàn Pilz
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c Pilz Công tắc an toàn
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c Pilz Mở rộng tiếp điểm Đầu vào
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz Rơle an toàn
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c Pilz Khối tiếp điểm
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c mở rộng Mở rộng tiếp điểm Pilz
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Thiết bị an toàn Pilz
PNOZ mi1p 8 phiên bản phủ đầu vào Pilz
PNOZ mi1p 8 đầu vào Pilz
PZE X4P C 24VDC 4n/o Pilz Rơle an toàn
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c PILZ Rơle an toàn
PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c Rơle an toàn Pilz
PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Rơle an toàn Pilz
PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c PILZ Rơle an toàn
Công tắc an toàn PNOZ e1p 24VDC 2so Pilz
Công tắc an toàn Pilz PSEN cs3.1b 1
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no Pilz Sicherheitsschaltgerät
PNOZ X7 24VACDC 2n/o Công tắc an toàn Pilz
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c PILZ Rơle an toàn
Bộ điều khiển Pilz PNOZ m B0
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o Pilz Sicherheitsschaltgerät
PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so Pilz
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t Pilz PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (độc lập)
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c Phần mở rộng tiếp điểm Pilz
Hệ thống an toàn PNOZ m1p ETH Pilz
PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t Công tắc an toàn Pilz
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1 công tắc Công tắc an toàn Pilz
Thiết bị truyền động PSEN cs3.1 1 Thiết bị truyền động Pilz
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c Rơle an toàn Pilz
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit Công tắc an toàn từ tính Pilz
PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1 1 bộ Công tắc an toàn Pilz
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c Rơle Pilz PZE9
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o Rơle an toàn Pilz
PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o Rơle an toàn Pilz
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t Rơle an toàn Pilz
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t Pilz
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC Pilz Công tắc an toàn
PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Rơle an toàn Pilz
Công tắc an toàn PNOZ e3.1p 24VDC 2so Pilz
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 chiếc Hệ thống khóa cửa an toàn Pilz
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t Rơle an toàn Pilz
Công tắc an toàn Pilz PZE X5 24VDC 5n/o
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t Rơle an toàn PILZ
PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c Pilz Rơle an toàn
PSEN cs2.1p 1 Công tắc an toàn Pilz
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1 công tắc Pilz Công tắc an toàn
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit Công tắc an toàn từ tính Pilz
Rơle an toàn PNOZ e5.13p 24VDC 2so Pilz
Rơle an toàn PNOZ m EF 4AI Pilz
Công tắc PSEN 2.2p-20 /8mm 1 Pilz
PNOZ X8P 24 VDC 3n/o2n/c 2so Pilz
PNOZs4.124VDC3n/o1 n/c Rơle an toàn Pilz
PNOZ X2P 48-240VACDC 2n/o Pilz Rơle an toàn
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c Pilz Rơle an toàn
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Đơn vị Pilz RFID Sicherheitsschalter
Cáp PSEN trục M12 8 cực 10m Pilz Ungeschirmtes Kabel PUR
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so Thiết bị an toàn Pilz
PNOZ m3p ETH Pilz
PNOZ X5 24VACDC 2n/o Pilz Rơle an toàn
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t Pilz Sicherheitsschaltgerät
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit Pilz Magnetischer Sicherheitsschalte
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz
Phiên bản phủ đế PNOZ m1p Pilz
Rơle Pilz phủ PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c
PNOZ mc2.1p EtherCAT 2 Cấu hình sẵn sàng cho Kleinsteuerunge
HỦY MÀ KHÔNG THAY THẾ TRỰC TIẾP Pilz
PNOZ X7 230VAC 2n

Sự phát triển liên tục hơn nữa đã dẫn từ các thiết bị đơn giản đến Rơ le an toàn Pilz dạng mô-đun myPNOZ và bộ điều khiển nhỏ có thể định cấu hình PNOZmulti, tiêu chuẩn an toàn toàn cầu cho máy móc.

Để giám sát an toàn chức năng một cách đáng tin cậy, chúng tôi cung cấp rơle an toàn PNOZ và rơle an toàn mô-đun myPNOZ. Bạn sử dụng rơ le giám sát điện tử PMD để giám sát an toàn điện.

Để biết thêm thông tin về Cảm biến an toàn Pilz, Công tắc an toàn Pilz, bộ điều khiển Pilz việt nam, đại lý Pilz việt nam, rơ le Pilz việt nam,… Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và giá tốt nhất.

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT HƯNG ANH PHÁT

Địa Chỉ: 226/65/14 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM.

Phone: 0984.20.02.94 ( Mr.Anh)

Mail: mailto:info@hunganhphatvn.com

Skype: Thai anh.HAP

Website: Hunganhphatvn.com

 

 

sản phẩm liên quan

0984.20.02.94

0984.20.02.94