226/65/14 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VÂP, TPHCM.

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HOÁ

Bộ nguồn Balluff việt nam

Giá bán: Liên hệ

Dù là một pha hay ba pha, cho kết nối song song và nối tiếp, cho dù là tủ điều khiển, nhỏ gọn cho bộ điều khiển tự động hay sử dụng chắc chắn trực tiếp tại hiện trường (IP67) – mọi ứng dụng sẽ được cung cấp tối ưu.

Đến với chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn về điện áp và mức công suất, do đó, bộ cấp nguồn phù hợp để cung cấp nguồn điện hiệu quả và đáng tin cậy. Các sản phẩm Heartbeat® của chúng tôi cung cấp các Bộ nguồn Balluff việt nam để giải pháp thông minh với dịch vụ xuất sắc. Chẩn đoán mở rộng có thể sử dụng trên toàn hệ thống thông qua IO-Link. Các thiết bị của chúng tôi được phê duyệt theo CE/TÜV, UL hoặc CCC.

Balluff  bao gồm: cảm biến quy nạp Balluff, cảm biến điện dung Balluff, cảm biến quang điện Balluff, cảm biến từ trường Balluff , công tắc Balluff, đại lý Balluff việt nam, cảm biến siêu âm Balluff, cảm biến từ Balluff, cảm biến độ nghiêng Balluff, Cảm biến áp suất Balluff, cảm biến nhiệt độ Balluff, cảm biến lưu lượng Balluff,…phục vụ ngành công nghiệp tự động hoá, công nghiệp và xây dựng.

Bộ nguồn Balluff việt nam Heartbeat®

24 V, một pha

Bóng BTL7-E500-M0780-A-S32
BES 516-300-S 35 1804HU Balluff
Bóng BTL6-U101-M0080-A-S4
Bóng BTL6-U101-M0140-A-S4
Bóng BTL6-U101-M0950-A-S4
Bóng BTL6-U101-M0500-A-S4
Bóng BTL6-U101-M0280-A-S4
Bóng BTL6-U101-M0420-A-S4
Bóng BES 516-544-S4-H
BNS 819-D04-D12-100-10 Balluff
Bóng BTL7-E504-M0750-TB2-S32
Bóng BCC M313-M313-30-300-PX0334-020
Bóng BPI 4M303P-5K-B0-SM48T
Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL7-P511-M0300-P-S115
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-300-S295/0.912"-S4
BRGE1-WBA24-EP-P-R-K-02,5 Bộ mã hóa Balluff
Bóng BES 516-329-S4-C
Cảm biến cảm ứng Balluff BES M12MI-PSC40B-S04G
Cảm biến vị trí bóng BTL7-E570-M0305-ZM-S32
Bóng BTL7-S575-M0175-B-KA05
Bóng BES 516-200-S2/2.775"-S21
Balluff BSE 67-RK
Bóng BES 516-3028-S4-C
Bóng BNI PBS-552-001-Z001
Bóng BTL7-A510-M0050-B-S32
Bóng BES M30MF-USC15B-BV03
Bóng BCC M478-0000-2A-000-41X850-000
Bóng BIS M-411-068-001-02-S115
Bóng Balluff BOD 63M-LB04-S115
Bóng BES M18MF-USC70B-S04K
Bóng BCC M425-0000-1A-003-VX8434-100
BUS M30M1-XC-03/025-S92K Balluff
Bóng BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2
Cáp nối bóng BKS-S 32M-10
Công tắc cảm ứng Balluff BES M18ME-PSC80B-S04G-003
Thanh gắn bi BTL6-A-MF03-K-50
Bóng BKS-S233-PU-10
Cáp Balluff BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-100
Bóng BTL7-P511-M0234-A-SA330-KA10
Bóng BES M08EC-PSC15B-S49G
Bộ mã hóa Balluff BDG 6110-2-10-30-2000-65
Bóng BES 516-300-S321-S4-D
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-300-S164-S4-D
Bóng BES 516-3005-E5-C-S49
BTL5-H114-M0250-B-S94 Bộ chuyển đổi tuyến tính từ giảo Balluff
Lưới bóng đèn BLG 1-015-210-050-PV01-SX
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-325-G-E4-C-05
Bóng BNI PNT-508-105-Z015
Cảm biến siêu âm Balluff BUS M18M1-XB-03/025-S92G
Bóng BES M30MI-PSC15B-S04K
Bóng BTL7-P511-M0120-A-SA409-KA15
Bóng BES 516-300-S321-NEX-S4-D
Cáp kết nối Balluff BKS-S115-PU-05
Cảm biến từ trường Balluff BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
Bóng BNI PNT-509-105-Z033
Công tắc cảm ứng Balluff BES M18MI-POC50B-S04K
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-3005-G-E4-C-PU-02
Bóng BTL7-E501-M0750-P-S32
BTL5-E17-M0075-B-NEX-S32 Bộ chuyển đổi tuyến tính từ giảo Balluff
Cảm biến từ giảo BTL7-E500-M0100-K-F15
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-300-S135-S4-D
Cảm biến siêu âm Balluff BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G
Cáp kết nối Balluff BCC M415-0000-1A-017-PX0534-020
BÓNG BÓNG BES 517-223-M3-E
Cảm biến cảm ứng BES M12MI-PSC40B-BV03 BALLUFF
Nam châm bóng BTL5-P-5500-2
BTL7-S512B-M2400-P-S32 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
BTL5-T110-M0750-B-S103 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-131-S4-C
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-114-SA1-05
BTL7-E100-M0210-B-S32 BÓNG ĐÁ
BTL5-E10-M0250-P-S32 BÓNG ĐÁ
Cảm biến tốc độ bóng BES516-604-DZ-3
Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL7-E501-M0800-B-KA05
CÔNG TẮC GIỚI HẠN Balluff BNS 819-B04-R12-61-12-10
Công tắc giới hạn Balluff BNS 819-B03-R12-61-12-10
Cảm biến cảm ứng Balluff BMF 303K-PS-C-2A-PU-03
Bóng BCS M18B4I3-PSC80D-S04K
Cảm biến Balluff Balluff BES Q05AC-PSC15B-EP00,5-GS04
Bóng BTL7-E501-M0200-P-SA500-S32
Cảm biến Balluff BCS M12B4G2-PSC40D-S04K
Bóng BTL7-E501-M0100-B-SA316-KA05
Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL5-E57-M0635-J-DEXC-TA12
Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL5-E57-M1270-J-DEXC-TA12
Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL7-E500-M1549-J-DEXC-TA12
Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL5-E57-M0457-J-DEXC-TA12
Cảm biến Balluff BTL7-E501-M0225-P-S32
Bóng BTL7-E500-M0045-K-SA323-K02-ZA0M
Bóng BTL7-E500-M0025-K-SA323-K02-ZA0M
Đầu dò dịch chuyển Balluff BTL7-E100-M1500-B-S32
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-207-S27-E
Bóng BOS 5K-NU-LR10-S75
Cảm biến bóng BES R04KC-POC15B-EV05
BÓNG BÓNG 516-356-S4-C
Bóng BTL7-S573-M0200-P-S32
Đèn báo vị trí bóng BTL-P-1012-4R
Bóng BES IKN-070T.38-G-S4
Công tắc tiệm cận cảm ứng Balluff BSW 816-203-06L3-PA
Bóng BTL7-E500-M0090-Z-S32
Bóng BES 516-200-S2/1.025"-S5
Bóng Balluff BSW 819-494-06L3
Bóng BTL7-E570-M1100-K-K05
Bóng BTL7-E500-M0150-B-NEX-KA02
Bóng BTL7-E570-M0075-B-NEX-S32
Bóng BDG 6160-52S-10-30-W167-5000-65-5M
Bóng BTL5-E10-M0900-B-DEXB-K10
Bóng BES 516-300-S162-S4-D
Bóng BCC M415-0000-1A-004-PX0334-050
CẢM BIẾN CẢM BIẾN BALLUFF BES 516-200-S2/2.062"-S5
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-300-S163-S4-D
Bóng BTL7-P511-M1700-B-S32
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-300-S358/1.250"-S4
Bóng BTL7-E501-M0250-P-KA05
Xi lanh bi BTL7-E500-M0152-Z-S32
Bóng BAE PS-XA-3Y-24-200-022
Cảm biến vị trí Balluff BTL5-T110-M1030-Z-S103
Bóng BTL7-P511-M0280-Z8-KA05
Cảm biến Balluff BES 516-371-E4-C-03
Cảm biến Balluff BES 516-3021-G-E4-C-PU-05
Bóng BES M08ED-PSC25F-S04G
Cảm biến ảnh Balluff BOS 18M-PA-LH23-S4
BÓNG BÓNG BES 517-132-M7-H
RPT15-3005D-PU-01 Balluff không có sẵn
Bóng BES 516-325-E5-C-S4

60, 120, 240 và 480 W

Chống đoản mạch với PowerBoost 150 %

Bóng BES 516-300-S295/1.025"-S4
Bóng BTL7-E500-M0533-K-SR32
Bóng BTL7-E500-M0150-K-K02
Bóng BTL7-E100-M0350-B-S115
Phụ tùng BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030 Balluff Balluff
Bóng BTL7-E501-M0250-P-S32
Bóng BES 516-300-S249-S4-D
Bóng BTL5-T110-M0420-P-S103
Bóng BTL7-E500-M0700-A-SA211-S135
Bóng BRGE1-WSE12-00-P-R-K02
Nam châm bóng BTL5-N-2814-1S
Cáp quang Balluff BFO D22-XB-LB-EAK-15-02
Cảm biến cạnh siêu âm bks-3/CIU Balluff
BTL7-E100-M0650-B-S32 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
BTL7-E500-M0300-K-SR32 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
Đầu nối bóng BKS-S 32M-60
Bộ mã hóa Balluff BTL7-E570-M1000-K-K05
Cảm biến khoảng cách quang học Balluff BOD 23K-LB01-S92
Bóng BES M12EN-PSC20B-BV03
BTL7-E500-M0457-K-SR32 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
Nam châm bóng BTL-P-1013-4R cho kiểu que
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-300-S135-D-PU-05
BTL7-E500-M0075-K-K02 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
BTL7-E570-M0150-K-SR32 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
BTL7-E501-M0150-P-S32 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
BTL7-A110-M0050-B-S32 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
BTL7-E501-M0500-P-S32 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
Công tắc vị trí bóng BNS 819-100-R-11
Công tắc cảm ứng Balluff BES 517-110-RK
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-360-S4-C
Cảm biến Balluff BES 516-212-E5-E-S27
Đầu dò vi xung Balluff BTL7-E501-M0360-P-S32
Đầu dò bóng BTL7-S572-M0800-B-S32
BTL7-E501-M0100-P-S32 Bóng LVDT
Cảm biến cảm ứng Balluff BES 516-105-BO-C-03
Công tắc lân cận Balluff BNS 816-B03-KHG-12-602-11
Bóng BIS M-400-007-001-00-S115
Bóng BKS-S115-PU-02
Công tắc cảm ứng Balluff BAW M12ME-UAC20B-S04G
Công tắc cảm ứng Balluff BES 516-327-S4-C
Bóng BTL7-P511-M0075-A-SA330-KA05
Đầu nối bóng BKS-S 33M-00
Cảm biến vị trí bóng BTL7-E500-M0575-K-SR32
Cảm biến cảm ứng balluff BES 515-114-SA7-S4-C
Bóng BNS 819-D03-D12-62-10-FE
Bóng BTL6-U101-M0240-A-S4
Bóng BTL6-U101-M0350-A-S4
Bóng BTL7-E500-M0330-A-S32
Bóng BTL7-E500-M0890-A-S32
Bóng BTL-P511-M0130-BN-SA330-KA15
Bóng BTL-P511-M0185-BN-SA330-KA15
Bóng BTL-P511-M0210-BN-SA330-KA10
Bóng BTL-P511-M0310-BN-SA330-KA10
Bóng BTL7-P511-M0910-BN-SA330-KA15
Bóng BCC M415-0000-1A-003-PX0434-150
Bóng BCC M425-0000-1A-040-PX0534-050
Bóng BES Z04E-PSD10Z-EV00,2-504
Bóng BCC06EW
Bóng BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-050
Bóng BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-050
Bóng BCC M418-0000-1A-069-PX0825-050
Bóng BES 516-215-E5-E-S27
Bóng BES 516-449-BO-L05
Bóng BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
Bóng BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
BKS-S 27-05 Balluff
Đầu dò chuyển vị Balluff BTL7-E501-M0150-P-KA05
Bóng BKP-1745A
Bóng BTL7-P511-M0120-A-SA330-KA10
Bóng BES M18ME-PSC12B-S04G
Bóng BSP B250-EV002-A02A0B-S4
Bóng BTL5-T110-M0600-B-S103
Bóng BES M08EG1-PSC40F-S04G
Bóng BES 516-370-S4-C
Bóng BIS C-901
Sản phẩm bị hủy BIS C-318-PU1-05 Balluff
Bóng BTL6-U101-M0365-A-S4
Bóng BTL7-E500-M2385-A-S32
Mô-đun Balluff BNI IOL-302-S02-Z013
Bóng BNI PNT-502-105-Z015
Bóng BES Q40KFU-PAC30F-S04G
Bóng BSP B250-EV009-P00S2B-S4
BKS-S 93-00 Balluff
Đầu nối bóng BCC M434-0000-2A-000-45X450-000
Đầu nối bóng BCC M474-0000-2D-000-51X475-000
Đầu nối Balluff BCC M415-M413-3A-300-PX0334-100
Đầu nối Balluff BCC A315-0000-10-063-PX05A5-400
Bóng BES 516-100-S45-S4-D
Đầu nối bóng BCC M478-0000-1A-000-43X834-000
Bóng BSP B010-FV004-A06A1A-S4
Cảm biến siêu âm Balluff BUS M30E1-XC-35/340-S92K
Cảm biến áp suất bóng BSP V050-HV009-P00S2B-S4-001
Bóng BES R01ZC-PSC70B-BZ05-108
Bóng BES M08EG-PSC40F-BP02
Bóng BAW M08EI-UAD15B-BP05
Nam châm Balluff BTL6-A-3800-2
Bóng BTL7-E500-M1220-K-K10
Bóng BTL7-E570-M0075-K-SR32
Cáp kết nối Balluff BKS-S 32M-05 5m
Cảm biến cảm ứng Balluff BES M12MI-POC40B-S04G
Bộ dây Balluff BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050
Cảm biến từ bi BMF 32M-PS-C-2-S49
Bóng BTL7-E500-M0650-K-K10
Cảm biến cảm ứng Balluff BES M05ED-PSC50F-EP02
BTL7-E100-M0710-B-S32 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
BTL6-A110-M0500-A1-S115 Đầu dò tuyến tính từ giảo Balluff
Cảm biến tuyến tính cảm ứng Balluff BAW M18MI-ICC50B-S04G
Bóng BTL5-P-4500-1
Bóng BFF T7031-HA001-D06A2A-S4
Bóng BNS-819-D04-R12
Bóng BTL7-E500-M0385-K-K10
Bóng BTL5-T110-M2850-B-S103
Balluff BES 516-110-D-RK
Đầu nối bóng BCC M415-0000-1A-004-PX0334-030
Cảm biến vị trí bóng BTL7-E501-M0075-B-S32
Bóng BKS-S 48-15-CP-30
BAM0230, BAM PT-XA-002-130-2-R15 Vỏ bọc cứu hỏa
Bóng BTL7-E500-M0110-A-S32
Bóng BTL7-E500-M0480-A-S32

Điều chỉnh điện áp đầu ra

Đặc biệt là độ gợn dư thấp của điện áp đầu ra

Bảo trì phòng ngừa Heartbeat® và bảo trì dựa trên tình trạng (Công nghiệp 4.0)

Bộ cấp nguồn Heartbeat® với giao diện IO-Link

24 V, một pha

60, 120, 240 và 480 W

Chống đoản mạch với PowerBoost 150 %

đại lý Balluff việt nam.

Cảm biến cho các ứng dụng công nghiệp hàng ngày cũng như để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt và khắc nghiệt. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho bạn công nghệ mạng và kết nối tốt nhất cũng như nhiều loại phụ kiện. Công nghệ cảm biến của chúng tôi tạo cơ sở cho quá trình tự động hóa và số hóa máy móc và nhà máy của bạn. Chúng tôi cung cấp các cảm biến có độ chính xác cao nhất và chất lượng tốt nhất cho quy trình của bạn.

Điều chỉnh điện áp đầu ra

Đặc biệt là độ gợn dư thấp của điện áp đầu ra

Bảo trì phòng ngừa Heartbeat® và bảo trì dựa trên tình trạng (Công nghiệp 4.0)

Xử lý thêm tất cả thông tin Heartbeat® trong hệ thống chẩn đoán và điều khiển vượt trội thông qua IO-Link

Đèn LED cho giao tiếp IO-Link

Bộ nguồn Balluff việt nam và giao tiếp IO-Link được cách ly về điện

Nguồn cấp cho tủ điều khiển

Một pha hoặc ba pha

18…960 W, kết nối song song lên đến 2,8 kW

Điều chỉnh điện áp đầu ra

Đầu ra LED báo động kỹ thuật số

Hoạt động song song và nối tiếp để thích ứng linh hoạt với ứng dụng (phụ thuộc vào loại)

Cũng có sẵn như là một phiên bản Class 2

đại lý Balluff việt nam.

Đặc biệt là độ gợn dư thấp của điện áp đầu ra

Chế độ chuyển tiếp hoặc nấc cụt trong trường hợp đoản mạch

Vỏ kim loại hoặc kim loại/nhựa

Để biết thêm thông tin về cảm biến quy nạp Balluff, cảm biến điện dung Balluff, cảm biến quang điện Balluff, cảm biến từ trường Balluff , Bộ nguồn Balluff việt nam, công tắc Balluff, đại lý Balluff việt nam, cảm biến siêu âm Balluff, cảm biến từ Balluff, cảm biến độ nghiêng Balluff, Cảm biến áp suất Balluff, cảm biến nhiệt độ Balluff, cảm biến lưu lượng Balluff,… Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và giá tốt nhất.

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT HƯNG ANH PHÁT

Địa Chỉ: 226/65/14 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM.

Phone: 0984.20.02.94 ( Mr.Anh)

Mail: mailto:info@hunganhphatvn.com

Skype: Thai anh.HAP

Website: Hunganhphatvn.com

 

 

sản phẩm liên quan

0984.20.02.94

0984.20.02.94