226/65/14 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VÂP, TPHCM.

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HOÁ

Lưới an toàn Schmersal

Giá bán: Liên hệ

Lưới đèn an toàn đầu tiên của Schmersal với giao diện Bluetooth tích hợp: SLC440/COM với Bluetooth BLE là một thiết bị bảo vệ quang điện tử tích cực giúp cung cấp tất cả trạng thái và dữ liệu chẩn đoán về trạng thái hoạt động của thiết bị trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thông qua Bluetooth giao diện trên cơ sở thời gian thực. Giao diện Bluetooth cũng hỗ trợ khởi động dễ dàng bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với hỗ trợ thiết lập tích hợp. Ngoài ra còn có tùy chọn tuyệt vời để lưu dữ liệu, sau đó có thể được sử dụng, ví dụ, để ghi lại một thử nghiệm lặp lại hoặc cho các mục đích bảo trì dự đoán.

Danh mục sản phẩm của Schmersal bao gồm hơn 25.000 sản phẩm giám sát cửa an toàn, bao gồm khóa liên động điện từ, cảm biến an toàn, Lưới an toàn Schmersal và công tắc an toàn với bộ truyền động riêng biệt và thiết bị cho thiết bị bảo vệ quay. Danh mục đầu tư cũng bao gồm các thiết bị an toàn quang điện tử bao gồm rào cản ánh sáng an toàn, lưới ánh sáng và rèm cửa để giúp bảo vệ các điểm nguy hiểm trên máy móc và các khu vực nguy hiểm khác.

Schmersal bao gồm: Cảm biến Schmersal việt nam, khoá liên động Schmersal, công tắc an toàn Schmersal, đại lý Schmersal việt nam, lưới ánh sáng an toàn Schmersal, rơ le an toàn Schmersal, bộ điều khiển Schmersal,… phục vụ ngành công nghiêp tự động hoá và xây dựng.

TK 015-11X-524/892 Schmersal
Z4VH 336-11Z-U90 Schmersal
Phụ tùng HEBEL 7H KPL. 335/336-RMS-1182-ERSATZT. Schmersal Schmersal
Phụ tùng HEBEL H KPL. 330/S0 AUSF. Y Schmersal Schmersal
SHGV-Z/EKM113 Schmersal
AZ 17-11ZI-ST B5 Schmersal
AZM 161ST-11/12RKA-024 Schmersal
Schmersal Z3K 235-11Z-M20
Z4V 336-11Z-1593-5 Schmersal
EX-MAF 330-11Y-3D Schmersal
AZM 200SK-T-1P2PW-2568 Schmersal
VMDR40GR/NGƯỜI Schmersal
VLP110 Schmersal
VL102 Schmersal
VL10 Schmersal
VL022 Schmersal
VL02 Schmersal
VL Schmersal
VIE-SS4P-M12-SG-7,5M-GN-2-XD-1 Schmersal
VIE-SS4P-M12-SG-5M-GN-2-XD-1 Schmersal
TV7H 335-01/01Z Schmersal
TV7H 256-20Z-2138 Schmersal
TV7H 256-11Z-M20 Schmersal
TV7H 256-11Z-2138 Schmersal
TV7H 256-02Z-2138 Schmersal
TV7H 255-02Z-2138 Schmersal
TV7H 236-20Z-2138-2/1894 Schmersal
TV7H 236-20Z-2138 Schmersal
TV7H 236-20Z-1894/2138-5 Schmersal
TV10H 017-22Y Schmersal
TV10H 015-11Y Schmersal

 
RDP40BL Schmersal
RDMWS Schmersal
RDMSW.B/EFM Schmersal
RDMSW Schmersal
RDMRT Schmersal
RDMGN Schmersal
RDMGB Schmersal
RDLGB Schmersal
RDLBL Schmersal
RDAN6 Schmersal
PHẢN HỒI RD 83 Schmersal
RASTSTIFT 521 VERE Schmersal
RASTSCHEIBE VERE Schmersal
RATENSTERN KPL. Schmersal
RASTENHEBEL KPL. Schmersal
PS-K250 Schmersal
PS-K240 Schmersal
PS-K230 Schmersal
PS-K210 Schmersal
PS-K200 Schmersal
PS-J303 Schmersal
PS-J301 Schmersal
PS-J300 Schmersal
PS316-T11A1-ST-H300 Schmersal
PS316-T11A1-H310 Schmersal
PS316-T03-S300 Schmersal
PS316-T03-S200 Schmersal
PS316-T03-K370 Schmersal
PS316-T02-S300 Schmersal
PS316-T02-S200 Schmersal
PS316-T02-R300 Schmersal
PS316-T02-N300 Schmersal
PS316-T02H-S300 Schmersal
PS316-T02H-S200 Schmersal
PS316-T02-H310 Schmersal
PS316-T02-H300 Schmersal
PS315-Z12-ST-H310 Schmersal
PS315-Z12-S300 Schmersal
PS315-Z12-S200 Schmersal
PS315-T11-K360 Schmersal
PS315-T11-J300 Schmersal
PS315-T11-H300 Schmersal
PS315-T03-S300 Schmersal
PS315-T03-S200 Schmersal
PS315-T03-H300 Schmersal
PS315-T02-S300 Schmersal
PS315-T02-S200 Schmersal
PS226-Z12-K240 Schmersal
PS226-Z12-K230 Schmersal
PS226-Z12-K210 Schmersal
PS226-Z12-K200 Schmersal
PS226-Z12-J200 Schmersal
PS226-Z12-H200 Schmersal
PS226-Z11-STR-K201 Schmersal
PS226-Z11-STL-K201 Schmersal
PS226-Z11-S200 Schmersal
PS226-Z11R-S200 Schmersal
PS226-Z11-R200 Schmersal
PS226-Z11-N200 Schmersal
PS226-Z11-K250 Schmersal
PS226-Z11-K240 Schmersal
PS226-Z11-K230 Schmersal
PS226-Z11-K210 Schmersal
PS226-Z11-K200 Schmersal
PS226-Z11-J200 Schmersal
PS226-Z11-H200 Schmersal
PS226-Z02-STL-K200 Schmersal
PS226-Z02-S200 Schmersal
PS226-Z02-R200 Schmersal
PS226-Z02-K230 Schmersal
PS226-T21-S200 Schmersal
PS216-Z12-R200 Schmersal
PS216-Z12-N200 Schmersal
PS216-Z12-K250 Schmersal
PS216-Z12-K240 Schmersal
PS216-Z12-K230 Schmersal
PS216-Z12-K210 Schmersal
PS216-Z12-K200 Schmersal
PS216-Z12-J200 Schmersal
PS216-Z12-H200 Schmersal
PS216-Z11-ST-R200 Schmersal
PS216-Z11-S200 Schmersal
PS216-Z11R-S200 Schmersal
PS216-Z11R-R200 Schmersal
PS216-Z11R-M16-K250-U6 Schmersal
PS216-Z11R-M16-K250-2973 Schmersal
PS216-Z11R-K250 Schmersal
PS216-Z11-M16-R200 Schmersal
PS216-Z11-M16-K250 Schmersal
PS216-Z11-M16-K240 Schmersal
PS216-Z11-M16-K210 Schmersal
PS216-Z11-M16-J200 Schmersal
PS216-Z11-K250-U2 Schmersal
PS216-Z11-K250 Schmersal
PS216-Z11-K240 Schmersal
PS216-Z11A1-K240 Schmersal
PS216-Z11A1-K210 Schmersal
PS216-Z11A1-H200 Schmersal
PS216-Z02-ST-K200 Schmersal
PS216-Z02-S200 Schmersal
PS216-Z02R-ST-K240 Schmersal
PS216-Z02R-S200 Schmersal
PS216-Z02R-R200 Schmersal
PS216-Z02R-K210 Schmersal
PS216-Z02-R200 Schmersal
PS216-Z02-M16-R201 Schmersal
PS216-Z02-M16-R200 Schmersal
PS216-Z02-M16-K250 Schmersal
PS216-Z02-M16-K230 Schmersal
PS216-Z02-M16-J200 Schmersal
PS216-Z02-K230 Schmersal
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M Schmersal
NKF3-10/10/10Z-B-2M Schmersal
NKF2-1PW/1PWZ-B-2M Schmersal
NKF2-10/10Z-B-2M Schmersal
NKF1-10Z-B-2M Schmersal
NIET 355 D=3X0,25 X L=5,2 Schmersal
NHSNH63/O.VA-PL. Schmersal
BDF200-NH-11-LTBL-LTRD-LTGN Schmersal
BDF200-NH-11-LMRD-LTYE-LTGN Schmersal
BDF200-NH-11-LMRD-LTWH-LTBU Schmersal
BDF200-NH-11-LMRD-LTWH504D-LTGN302D Schmersal
BDF200-NH-11-LMRD-LMGN-LTWH Schmersal
BDF200-NH-11-LMRD-B-LTGN302D Schmersal
BDF200-NH-11-LMGN-SWT20-B Schmersal
BDF200-NH-11-DTYE-DTGN-DTBK Schmersal
AZM300B-ST-AS-A Schmersal
AZM300B-ST-AS Schmersal
AZM300B-ST-1P2P-T Schmersal
AZM300B-ST-1P2P-N Schmersal
AZM300B-ST-1P2P-A-T Schmersal
AZM300B-ST-1P2P-A Schmersal
AZM300B-ST-1P2P Schmersal
AZM300B-I2-ST-SD2P-T Schmersal
AZM190-B3/1x7,5 Schmersal
AZM190-B3/1x15 Schmersal
AZM190-B1 Schmersal
AZM190-11/11RKT-MPV-24VDC Schmersal
AZM190-11/11RKN-24VDC Schmersal
AZM190-11/11RKE1-MPV-24VDC Schmersal
AZM190-11/11RKAE0-24VDC Schmersal
AZM190-11/11RK-24VDC Schmersal
AZM190-11/10RKN-24VDC Schmersal
AZM190-11/10RKA-24VDC Schmersal
AZM190-11/10RKA-230VAC Schmersal
AZM190-11/10RK-24VDC Schmersal
AZM190-11/10RK-230VAC Schmersal
AZM190-11/02RKT-MPVD-24VDC Schmersal
AZM190-11/02RKT-MPV-24VDC Schmersal
AZM190-11/02RKE1-MPVD-24VDC-3023-1 Schmersal
AZM 415-02/02ZPK-9740 24VAC/DC Schmersal
AZM 415-02/02ZPK-9740 230VAC Schmersal
AZM 415-02/02ZPK-9740 110VAC Schmersal
AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC Schmersal
AZM 415-02/02ZPK 230VAC Schmersal
AZM 415-02/02ZPK 110VAC Schmersal
AZM 200ST-T-AS P Schmersal
AZM 200ST-T-AS AP Schmersal
AZM 170ST-12/02ZK-2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/11ZRKA 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/11ZRK-2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/11ZK-2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/02ZRK-2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/02ZRK-1637/2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC Schmersal
AZM 170ST-11/02ZKA 24VAC/DC Schmersal
AZM 170SK-11/02ZRKA 24VAC/DC Schmersa

TRUYỀN HÌNH. 017-22Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 017-22E EINSATZ Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 016-30Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 016-21Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 016-12Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 016-03Y Schmersal
TRUYỀN HÌNH. 015-20E EINSATZ Schmersal
SLC240COM-ER-0490-35 Schmersal
SLC240COM-ER-0490-30 Schmersal
SLC240COM-ER-0410-14 Schmersal
SLC240COM-ER-0330-35 Schmersal
SLC240COM-ER-0330-30 Schmersal
SLC240COM-ER-0330-14 Schmersal
Sơ đồ DPN70RT
DPN55WS/24 Schmersal
Schmersal DPN55WS
Schmersal DPN55SW
DPN55RT/24 Schmersal
Schmersal DPN55RT
DPN55GN/24 Schmersal
Schmersal DPN55GN
Schmersal DPN55GB
TUELLE STARR -18 O.LED VEREDELT Schmersal
TUELLE D=3,4 Schmersal
TUELLE D=14,9 Schmersal
TUELLE BNS X=4,6 Y=5,2 Z=4,6 LEBENSMIT. Schmersal
TUELLE BNS 30 MS MIT LED ROHTEIL Schmersal
TUELLE Schmersal
TSP 171-11/11X-749 Schmersal
TSP 171-11/11X Schmersal
SVM1/99-6/149/E Schmersal
SVM1/99-10/149/E Schmersal
SVM1/99-10/149/A Schmersal
SVM1/98-10/148/E Schmersal
SVM1/97-6/147/A Schmersal
SVM1/97-10/147/E Schmersal
SVM1/96-6/146/E Schmersal
SVM1/96-10/146/E Schmersal
SVM1/95-6/145/E Schmersal
SMS 4-788-825-0193 Schmersal
Tin nhắn 4-785-930-0174 Schmersal
Tin nhắn 4-785-930-0172 Schmersal
SMS 4-785-930-0107 Schmersal
SMS 4-760-825-0137 Schmersal
SMS 4-750-950 Schmersal
SMS 4-750-900 Schmersal
SMS 4-750-850 Schmersal
SMS 4-750-800 Schmersal
SLC240COM-ER-0490-14 Schmersal
SLC240COM-ER-0410-35 Schmersal
SLC240COM-ER-0410-30 Schmersal
SLC 420-E/R1610-30-RFB Schmersal
SLC 420-E/R1530-50-RFB Schmersal
Schmersal SLC 420-E/R1530-30-RFBM
SLC 420-E/R1530-30-RFBH Schmersal
Schmersal SLC 420-E/R1530-30-RFB
Schmersal SLC 420-E/R1450-50-RFB
SLC 420-E/R1450-30-RFBH-1003 Schmersal
SLC 420-E/R1450-30-RFBH Schmersal
Schmersal SLC 420-E/R1450-30-RFB
SHGV/ESS21S2/59/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/58/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/57/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/56/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/55/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/54/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/53/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/52/103 Schmersal
SHGV/ESS21S2/51/103 Schmersal
SMS 4-300-1000 Schmersal
Tin nhắn 4-290-850 Schmersal
Tin nhắn 4-285-850 Schmersal
Tin nhắn 4-285-510 Schmersal
SMS 4-280-900-0279 Schmersal
SMS 4-250-955 Schmersal
SMS 4-250-900 Schmersal
SMS 4-250-800 Schmersal
CUỘN 17,2X4X5,2 K .R336 Schmersal
CUỘN 17,2X4X5,1 MS Schmersal
CUỘN 16X4,1X5,6 MS SPEZ 1807 Schmersal
CUỘN 15X4,1X5,6 GETEMPERT Schmersal
CUỘN 14X4,1X5,8 K Schmersal
CUỘN 14X3,1X5,8 Schmersal
CUỘN 12X3,1X5,8 K K235 Schmersal
CUỘN 12X3,1X4 VEREDELT Schmersal
CUỘN 12X3,1X3,9 NIROSTA Schmersal
CUỘN 12X3,1X3,9 K R235 Schmersal
ROLLBALG Schmersal
ROHRNIET NIRO A 3X0,5X11,5 Schmersal
ROHRNIET A6X0,3X16,5 CU ZN 33 F 37 Schmersal
RMW Schmersal
RMLHWS.B/ELM Schmersal
RMLHWS Schmersal
RMLHRT Schmersal
RMLHGN Schmersal
RMLHGB Schmersal
RMLHBL Schmersal
RMLFWS Schmersal
RMLFRT Schmersal
RMLFGN Schmersal
RMLFGB Schmersal
RMEFRT Schmersal
RMEFGN Schmersal
RMEFGB Schmersal
RMEFBL Schmersal
RM40S-C Schmersal
RM40S-1C Schmersal
RM40 Schmersal
Schmersal RLM-U2
RLDEWS24 Schmersal
RL Schmersal
RK-T-42-2ST8-2 Schmersal
RK-T-42-2ST8-1 Schmersal
RK-T-41-1ST8-2 Schmersal
RK-T-41-1ST8-1 Schmersal
RK-T-22-2ST8-2 Schmersal
RK-T-22-2ST8-1 Schmersal
Schmersal RF-AZM200-T
Schmersal RF-AZM200-N
RF-AZ/AZM200-B30-P30-G1G1 Schmersal
Schmersal RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
RF-454-DN Schmersal
RF10.1 Schmersal
RF10 Schmersal
RF03.1 Schmersal
REEDK PI 2,11 DO 1,49 KSK1C90UBV17235MED Schmersal
REEDK PI 1,95 DO 1,35 KSK1C90UBV16399MED Schmersal
GIẢM GIÁ M16X1,5-PG11MS M16PG11/OM JAC Schmersal
RDTWS/V Schmersal
RDTWS/R Schmersal
RDTWS/912 Schmersal
RDTWS/514 Schmersal
RDTWS/513 Schmersal
RDTWS/508 Schmersal
RDTWS/507 Schmersal
RDTWS/302 Schmersal
RDTWS/301 Schmersal
RDTWS/202 Schmersal
RDTWS/201 Schmersal
RDTWS/101 Schmersal
RDTWS

Ngoài ra, Schmersal cũng phát triển và sản xuất các hệ thống xử lý tín hiệu an toàn, bao gồm mô-đun rơle an toàn, Lưới an toàn Schmersal, mô-đun an toàn và bộ điều khiển an toàn mô-đun có thể lập trình có thể được liên kết với công tắc cửa an toàn, công tắc dừng khẩn cấp và lưới đèn hoặc các thiết bị đóng cắt cơ khí và điện tử an toàn khác. Khi đề cập đến khả năng chống cháy nổ, Schmersal cung cấp nhiều loại thiết bị dành cho vùng ngoại vi, tất cả đều đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị ATEX Châu Âu 2014/34/EU.

Những nỗ lực của nhóm Schmersal trong nhiều năm đã hướng đến việc sản xuất các sản phẩm an toàn tại nơi làm việc. Từ các thiết bị chuyển mạch cơ học và nhạy điện đa dạng nhất, phạm vi lớn nhất trên thế giới của các thiết bị chuyển mạch an toàn và hệ thống chuyển mạch an toàn để bảo vệ con người và máy móc đã ra đời. Trong danh mục trực tuyến mới này, toàn bộ phạm vi được trình bày.

đại lý Schmersal việt nam.

Việc truyền dữ liệu đến điện thoại thông minh / máy tính bảng (Android, IOS) được hỗ trợ bởi một ứng dụng do Schmersal phát triển. BLE là viết tắt của Bluetooth Low Energy, một hệ thống vô tuyến để truyền dữ liệu trường gần với khả năng truyền an toàn.

Phạm vi rộng độc đáo

Công nghệ đổi mới này dành cho các hệ thống an toàn quang điện tử là duy nhất xét về phạm vi mà dữ liệu có thể được truyền đạt. Cho đến nay, chỉ có Lưới an toàn Schmersal là công cụ chẩn đoán dựa trên công nghệ NFC đã có sẵn trên thị trường. Mặc dù các công cụ NFC chỉ cung cấp phạm vi vài cm, nhưng giao diện Bluetooth BLE có thể đạt được phạm vi gấp 100 lần ở phạm vi tối đa 5 mét. Điều này có nghĩa là giao diện BLE hoàn hảo khi hệ thống an toàn quang điện tử ở vị trí tương đối khó tiếp cận. Bluetooth BLE cũng cung cấp nhiều ứng dụng hơn vì không phải tất cả điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng đều được trang bị NFC nhưng hầu hết đều có Bluetooth. Vì Bluetooth là một tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế, phạm vi lưới ánh sáng 440/COM với giao diện Bluetooth BLE có thể được sử dụng trên toàn thế giới.

Tăng hiệu quả: Dữ liệu trạng thái có thể được truy cập trong thời gian thực

SLC440/COM với Bluetooth BLE cho phép cải thiện đáng kể hiệu quả trong quy trình sản xuất. Vì dữ liệu trạng thái của lưới ánh sáng có thể được truy cập dễ dàng và trong thời gian thực, các lỗi có thể được giải quyết nhanh hơn để tăng tính khả dụng của máy. Thông tin trạng thái và dữ liệu chẩn đoán này cho phép các quy trình được kích hoạt lại nhanh hơn, đặc biệt trong trường hợp tắt hệ thống nếu phát hiện thấy mối nguy hiểm.

Nó cũng đại diện cho một sự đổi mới kinh tế vì so với Bluetooth cổ điển, BLE được đặc trưng bởi mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đáng kể và giảm chi phí ở phạm vi giao tiếp cao tương tự.

Để biết thêm thông tin về Cảm biến Schmersal việt nam, khoá liên động Schmersal, công tắc an toàn Schmersal, đại lý Schmersal việt nam, lưới an toàn Schmersal, rơ le an toàn Schmersal, bộ điều khiển Schmersal,… Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và giá tốt nhất.

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT HƯNG ANH PHÁT

Địa Chỉ: 226/65/14 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM.

Phone: 0984.20.02.94 ( Mr.Anh)

Mail: mailto:info@hunganhphatvn.com

Skype: Thai anh.HAP

Website: Hunganhphatvn.com

 

sản phẩm liên quan

0984.20.02.94

0984.20.02.94